Belépés
Tallóztam
... elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységéne...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységéne...
2018-03-17 09:38:33
Szerintetek a trollkodás az magánügy vagy politikai kérdés?
... indulok ki, Deco, elmagyaràznàd, hogyan tudnàd a pedagogusokat ( illetve a volt pedagogosukat ) a teljesitmények alapjàn értékelni ???. Ki döntené ezt el ? A tanitvànyok ? Az irigy kollégàk ? A szülök seggeit nyalo igazgato ?

A mi munkànk eredménye csak évek vagy hosszu évek utàn értékelhetö. amikoris megtudod. hogy tanitvàny...
2017-08-21 20:32:03
Gyógyító hangok
... öni­rá­nyí­tó hang­ská­lá­ból áll, és az így elő­ál­lí­tott han­gok­nak az az elő­nyük, hogy egyen­le­tes rez­gé­sek­kel és rit­mu­sok­kal dol­goz­ha­tunk, va­la­mint a nem hall­ha­tó hang­tar­to­má­nyok­ban is kí­sér­le­tez­he­tünk.


Eb­ben a vo­nat­ko­zás­ban az el­ső meg­le­pe­tés ak­kor ér ben­nün­ket, ha alul­ról fel­fe­lé in­dul­va a kö­rül­be­lül 50 hert­zes...
2015-09-21 09:09:07
Vándorélet
..................
Petőfi Sándor:
...............Vándorélet
/Barabás rajzához/

Szent Kleofás!
Milyen karaván...
Nem lehet más,
Mint oláhcigány;
Avagy e szép utazási rend
S pőre purdék serege mit jelen...
2014-07-23 20:42:08
Bolond lukból...
... politizálásba aki nem olvasta Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit és a Mein Kampfot. "A tömegben lévő emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások, hagyomá nyok és érzelgős elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegye zést még tökéletes ésszerű érvelés alapján is." [1. Jegyzőkönyv.]
...
2013-07-17 17:04:07
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... gyer­me­ke­in.

Elképzelhető örö­möm, ami­kor a saragurói vá­sá­ron és később Otavalóban szebb­nél szebb övek­ben gyö­nyör­köd­het­tem az áru­sok­nál meg a ki­sebb-na­gyobb le­á­nyok de­re­kán. Hát még mi­kor meg­lát­tam, hogy a ki­csi ba­bá­kat ép­pen úgy csongolyítják be és te­ke­rik kö­rül a geo­met­ri­kus és fi­gu­rá­lis min­tá­jú bubatekerőkkel, övek­kel, mint mi­ná...
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... képe lebegett előtte. A városunk nyomorog,
falun van igazi élet, ott jóllakottan fekszenek le az emberek. Főleg leendő tanítványaira
gondolt kíváncsian. Hányan lesznek? Fiúk vagy lányok többségben? Biztosan megtalálja a
lelkükhöz vezető legrövidebb utat. Nehéz munkára számított, de a kudarc lehetőségét teljesen
kizárta elképzeléseiből.
Úgy köszönt el tőlü...
2012-05-05 14:38:26
szeretettel
... GYULA
RÉGI PESTI HISTÓRIÁK
Színes írások

TARTALOM

ASSZONYOM
A HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK
UTAZÁS BÉCSBE
ÉJI ÚT
A BÉCSI SZENNYES
A “NYILAS HÁZ" LÁTOGATÓI
VOZÁRY
BUDAPEST ÚJKORA
EGY ÉJ
ÖREG A-BETŰ
FOGADÓ A RÉGI VILÁGHO...
2012-04-09 10:04:53
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... Avignonba tette át a székhelyét, új korszakot nyitva az egyház történetében, az úgynevezett avignoni fogság idszakát. III. András n e m érte meg Bonifác buká sát, az e u r ó p a i hatalmi viszonyok átren dezdését. 1301. j a n u á r 14-én, váratlanul elhunyt, megnyitva Károly eltt a lehet séget, hogy szerencsét próbáljon Magyar országon. Azzal a kortársak is tisztában voltak, hogy ...
2012-02-22 21:26:22
1 2 3 
Címkék: Szentimrei Judit, Petőfi Sándor, Szent Kleofás, Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit, Mein Kampfot, RÉGI PESTI HISTÓRIÁK, HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK, UTAZÁS BÉCSBE, BÉCSI SZENNYES, NYILAS HÁZ&#8221, BUDAPEST ÚJKORA, ÖREG A-BETŰ, FOGADÓ RÉGI VILÁGHO, indiánokgyógyító tudománya, magánügy vagy, erejét használták, indián gyógyítók, egészség megőrzése, észak-amerikai indián, évszázados hagyományokban, természetben hisznek, természeti erőkkel, belső hangjára, lélek egységéne, volt pedagogosukat, teljesitmények alapj&#224, irigy kollég&#224, szülök seggeit, el­ső meg­le­pe­tés, tömegben lévő, saragurói vá­sá­ron, ki­sebb-na­gyobb le­á­nyok, ki­csi ba­bá­kat, városunk nyomorog, kudarc lehetőségét, egyház történetében, úgynevezett avignoni, lehet séget, indiánokgyógyító, elképzeléseiből, hagyományokban, bubatekerőkkel, teljesitmények, pártoskodásnak, jegyzőkönyveit, tanítványaira, csongolyítják, pedagogosukat, politizálásba, pedagogusokat, háromszoknyás, magyarorszag, szenvedélyek, elképzelések, elképzelhető,
© 2013 TVN.HU Kft.