Belépés
Térkép játék
...
2018-09-30 16:58:10
Jatzkó Béla
... örvény-szerelembe.

BÁBEL


Áldott légy, Bábel! Ki bánja a tornyod?
Kinek fáj ma, hogy akkor összeomlott?
Ha eltartott is néhányezer évig,
lám, eljutottunk mégiscsak az égig.

De nélküled, ha össze nem zavarja
az egy-nép...
2016-07-17 20:31:26
Mi lenne nők nélkül?
... fogta meg és elindult, de mindjárt a
sarkon
egy id?söd? n? megállította, tudja-e, hogy hol van a Harkály d?l? 1605.
- Már hogyne tudnám, ott van mindjárt mellettünk, ha velem tart,
elvezetem a házig.
Megindultak tehát ketten az országúton.
Tíz perccel kés?bb azt mondja a farmer:
- Ha ezen az ösvényen átvágunk az erd?n keresztül, akkor fél órá...
2016-05-31 13:43:47
5 ok, amiért érdemes naplót írni
... ele­mez­hető, tovább­gon­dol­ható. Ha vissza­ol­va­sod korábbi fel­jegy­zé­se­i­det szem­be­sül­hetsz a lelki fejlő­dé­sed­del, elgon­dol­kod­hatsz saját tet­te­i­den, és önvizs­gá­la­tot tart­hatsz. Mivel ezek­nek a val­lo­má­sok­nak a vissza­ol­va­sása tük­röt tart valódi sze­mé­lyi­sé­ged elé, könnyeb­ben vál­toz­tat­hatsz azo­kon az élet­te­rü­le­te­ken, amik­kel prob­lé­máid ...
2014-01-09 20:53:01
Földalatti rendszer váltás....
... köbméternyi homokot, iszapot és kőzetet távolítottunk el kézi erővel a forrásbarlangból. Odalent tíz hasadékot találtunk, amelyből különböző hőfokú és összetételű víz tört elő. A feltárás 1990-ig tartott, utána jórészt már csak karbantartási, állapot-ellenőrzési munkálatokkal foglalkoztunk.
Az Európában egyedülálló meleg vizű barlangban a fürdőt kezelő kórház vezetésév...
2014-01-04 15:25:19
Sze­mé­lyes kísérteteink
... mutat­tak be, majd a tűz körül tán­col­tak. Reg­gel a papok min­den csa­lád­nak adtak a parázs­ból, hogy új tüze­ket gyújt­has­sa­nak velük, melyek elű­zik a gonosz szel­le­me­ket és mele­gen tart­ják az otthonokat.

Sze­mé­lyes kísérteteink

Pszi­cho­ló­giai érte­lem­ben ,,kísér­tet­nek" nevez­het­jük azo­kat az érzé­se­ket, emlé­ke­ket, élmé­nye­ke...
2013-09-12 07:20:38
egy héten belül is gyógyítható a rák!
... meggyógyította a Hepatitis C-ből és a rákból, és mai napig makk egészséges, pedig akkoriban lemondott róla az orvostudomány. 35.000 pácienst kezelt, és 92.3%-uk meggyógyult a rákból. Folyamatosan tart tréningeket nagy vállalatoknál. 4 doktori diplomája van és 4-szer Phd-zett. A leghíresebb rákot gyógyító orvos a világon, az USA-ban 50millióan nézik a televízióban.

A rák...
2013-04-02 18:47:28
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... a mun­ká­mat itt be­fe­jez­tem. Kér­dez­te, hogy me­lyik az uta­zá­si iro­dám, a Barcza Ve­ráé - vá­la­szol­tam, ő ak­kor fel­aján­lot­ta, hogy 1000 dol­lárt le­tesz, és te­le­fo­non tart­juk a kap­cso­la­tot. Át­adott egy név­je­gyet, hogy ha bár­mi prob­lé­ma adó­dik, csak ve­gyem elő....
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... kritikusnak.* * *ˆ Dr. Popper Péter


Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata
3
Tartalom
Popper PéterAz Istennel sakkozás kockázata........................... .................................... .................1Tartalom.......... .................................... .......
2012-06-07 10:37:35
szeretettel
... Maga be akar fírolni engem, olcsón megszerezni egy Munkácsy-képet, majd továbbadni milliókért... Mit gondol? Mi vagyok én?! Nyeretlen kétéves...?
- Hogy ön micsoda, az nem tartozik énrám. Ellenben: kikérem magamnak a gyanúsítgatást! Becsületes nevem van a szakmában, sokak szerint én vagyok a legjobb... Ám ha kétségei vannak, vigye máshová a vásznát, mi több...
2012-04-09 10:19:59
1 2 3 
Címkék: Jatzkó Béla, Szentimrei Judit, Hepatitis C-ből, Barcza Ve­ráé, Popper Péter, Popper PéterAz Istennel, héten belül, ösvényen átvágunk, lelki fejlő­dé­sed­del, vissza­ol­va­sása tük­röt, feltárás 1990-ig, fürdőt kezelő, papok min­den, gonosz szel­le­me­ket, leghíresebb rákot, uta­zá­si iro­dám, forrásbarlangból, bgrcxfhovfxoygx, micutltatlzetls, gyanúsítgatást, meggyógyította, foglalkoztunk, orvostudomány, vállalatoknál, munkálatokkal, karbantartási, távolítottunk, kísérteteink, folyamatosan, kepfeltoltes, megállította, televízióban, eljutottunk, összeomlott, köbméternyi, összetételű, ellenőrzési, egyedülálló, megindultak, gyógyítható, tréningeket, leghíresebb, megszerezni, kritikusnak, szeretettel, meggyógyult, becsületes, néhányezer, továbbadni, milliókért, földalatti, mellettünk, szerelembe, országúton, otthonokat, ecuadorban, szentimrei, barlangban, egészséges, elvezetem, nyeretlen, hepatitis, eltartott, szakmában, mégiscsak, lemondott, diplomája, találtunk, különböző, akkoriban, hasadékot,
© 2013 TVN.HU Kft.