Belépés
Harmonia.......
... teljesség, Unverzum, felelősségvállalás, ősök

Az elemek harcának kitett önállóan helytálló ember szimbóluma. A hármasságot (gyökér, törzs, lombok) megvalósított, a maga teljességében álló, kiteljesedett felnőtt. A fa a földben gyökerezik, ágai az ég felé nyúlnak, ezért a két világhoz tartozás illetve a fent és lent közötti közvetítést szimbolizálja. Számos régi kultúráb...
2021-01-13 15:14:35
Mai harmónia kártyám
... teljesség, Unverzum, felelősségvállalás, ősök

Az elemek harcának kitett önállóan helytálló ember szimbóluma. A hármasságot (gyökér, törzs, lombok) megvalósított, a maga teljességében álló, kiteljesedett felnőtt. A fa a földben gyökerezik, ágai az ég felé nyúlnak, ezért a két világhoz tartozás illetve a fent és lent közötti közvetítést szimbolizálja. Számos régi kultúráb...
2021-01-13 10:49:23
Egy kisgyerek nem akar boldog lenni Tényleg
Egy kisgyerek nem akar boldog lenni

Tényleg nem akar boldog lenni - ő egyszerűen csak az. Boldog, megéli a jelen pillanatot a maga teljességében, és nem görcsöl azon, hogy hogyan lehetne még boldogabb. Ha valami nem jó, azt jelzi, vagy ha tud, változtat ő maga. És tudod, hogy miért van ez így? Azért, mert ő még észreveszi az apró örömöket az életben. Örül, ha esőcs...
2021-01-13 09:31:57
GONDOLATOK URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPÉRE Más úton tértek
... jelenik meg a világban. Egyszerű emberként, kiszolgáltatott, törékeny kisgyermekként, barlang-istálló mélyén születik közénk az Élet, hogy majd harmincegynéhány év múltán, emberségének teljességében, az Istenről az örömhírt elmondva, fönn, a hegyen - a magasban - halálunknak is részese legyen.
Az Újszövetségi Szentírás számomra egyik legmegkapóbb elbeszélése a Há...
2021-01-06 19:21:39
Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt főünnep) 01.01
... hagyomány szerint Ádámnak és Évának nevezett első emberpár vétke óta nem nézte tétlenül a vesztébe rohanó emberiséget, hanem már a bűnbeesés óta elhatározta a megváltást, az idők teljességében az ő Fiát, Jézust küldte el, aki egy asszonytól, Máriától született a világra. Máriának egyedülálló szerepe van Isten üdvözítő, megváltó tervében, ez indokolja iránta való különleges tisztel...
2021-01-01 10:50:10
Szűz Mária, Isten anyja 2021.01.01
... legyen: Áldjon meg téged az Úr...
A szentlecke kivezet az Ószövetségből, a szolgaság alól, és fogadott fiúságot ad. A hangsúly és a fordulópont azon van, amit Istennek az idők teljességében világra jött Fiáról állít: asszonytól született. Több esetben is szóvá teszik Pál apostollal kapcsolatban, hogy férfi és nő között az utóbbi hátrányára tesz különbséget. Valójában ez a...
2021-01-01 10:38:37
Azokban a napokban Mária útra kelt
...
C. Horváth István Sándor

Imádság
Mindenható Istenünk! Te mindent megtehetsz. Te vagy az élet és az újjászületés ajándékozója. Üdvözítő terved szerint az idők teljességében Fiadat, Jézust küldted el közénk. Ő mindenben vállalta emberi sorsunkat, mert te úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével, halálával és feltámadásával. Egyedül Jézus Krisztus álta...
2020-12-21 17:27:11
Advent 4. vasárnapja 12.20
... megtestesülésével az üdvösségtörténet új korszaka kezdődik el. Isten, aki egykor megteremtette a világot, most újjáteremt mindent. Isten, aki az idők kezdetekor megalkotta az embert, az idők teljességében Fia által emberré lesz, újjá alkotva ezzel az emberi természetet. A mi életünkben is valami új kezdődhet el, ha Máriához hasonlóan mi is befogadjuk életünkbe Jézust. Ez a lelki ú...
2020-12-20 20:56:44
Heródesnek Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás 12.19
... hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt." Lk 1,5-25

Útravaló:
Miből tudhatom meg mindezt?" Isten az ószövetségi időkben előre jelezte, ami az idők teljességében megvalósult. Sámson születését is angyal jelzi előre, ő is kap küldetést és csodálatos erőt feladata végrehajtására, de nem tudja méltón teljesíteni. Zakariás és Erzsébet igaz emberek vo...
2020-12-19 08:19:22
Szent családfája 14 nemzedékből áll 12.17
... új teremtés Isten részéről, s ettől kezdve történelmünk üdvtörténetként értékelendő. Jézus Krisztus az idő Ura, aki - a Szentírás szóhasználatával élve - az ,,idők teljességében" jött világra. Születése napjától kezdve Jézus élete a beteljesedésig, küldetésének teljesítéséig, azaz kereszthaláláig és feltámadásáig tart.
A névsorban utolsóként József sze...
2020-12-17 08:13:53
1 2 3 ..........................85 86 ..............128 129 ..............170 171 172 
Címkék: URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPÉRE Más, Szűz Mária, Heródesnek Júdea, Újszövetségi Szentírás, Horváth István Sándor, Mindenható Istenünk, Egyedül Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, napokban Mária, elemek harcának, maga teljességében, földben gyökerezik, jelen pillanatot, apró örömöket, örömhírt elmondva, hegyen &#8211, magasban &#8211, vesztébe rohanó, idők teljességében, szentlecke kivezet, szolgaság alól, fordulópont azon, utóbbi hátrányára, újjászületés ajándékozója, idők kezdetekor, emberi természetet, emberek előtt, ószövetségi időkben, névsorban utolsóként, üdvösségtörténet, szóhasználatával, harmincegynéhány, üdvtörténetként, kereszthaláláig, kiszolgáltatott, megjelenésének, feltámadásával, kisgyermekként, végrehajtására, beteljesedésig, teljesítéséig, teljességében, megvalósított, megteremtette, ószövetségből, szimbolizálja, kiteljesedett, feltámadásáig, legmegkapóbb, újszövetségi, történelmünk, emberségének, küldetésének, újjászületés, ajándékozója, kapcsolatban, hármasságot, természetet,
© 2013 TVN.HU Kft.