Belépés
Mit üzen a ma élőknek Leonardo utolsó vacsorája?
... a fogantatás- és haláljelkép végső fokon egy. A meghaló és feltámadó napisten ,,élete" örök visszatérés. Az első kehely galambbal Mária teherbeesésének jelképe; az edény a Szűz teste, a belé merítkező galamb a Szentlélek. A második kehely (a Grál) a Megváltó kereszthalálát jelképezi. Ez áll a kereszt tövén, ezt tartják az angyalok a megfeszített sebei alá, ebbe folyatja...
2019-06-28 20:30:21
Gyöngy versei
... bénítón.

Újra örülni tudok, ha látlak,
Hallom hangod, mely régen elbódított,
Mint a szerelem vad mámora.

Újból tudunk egymással beszélgetni,
Melegség járja át testemet, lelkemet.
Jóleső érzés kerít hatalmába, mi ez?

Telnek a percek, órákká válnak,
S nem vesszük észre, hogy szaladnak.
Mondanivaló akad bőven, ne siess!...
2019-01-12 21:45:24
Tallóztam
... asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységének fontosságát, megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben ta...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységének fontosságát, megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben ta...
2018-03-17 09:38:33
Bodnár Éva
... pipacsokkal
tarkított végtelen
arcképed.
Magadban hordozod
a természet szavát,
az anyaföld színét
és illatát.
A termékenység
élő képe vagy...
Óh, mily boldog a test,
mely befogadja
gyümölcseit e földnek!
Kár, hogy nem ölelsz
még nagyobb teret,
hogy kaphasson belőled
minden éhes száj
egy falat kenyere...
2016-04-10 10:00:21
Tantrikus szex -- Kozmikus nász
... amelynek során az istennőt a láthatatlan Siva át- meg átjárja. A szertartásos szexuális egyesülés ezt az együttműködést eleveníti fel, mivel a tantra alapelve is az, hogy az emberi test és a kozmosz lényegileg ugyanaz.

A tantrikusok szerint az orgazmus irányítá­sával, visszatartásával, illetve késleltetésével annyi energia gerjeszthető, amivel a kun...
2015-09-30 18:28:18
Gyógyító hangok
... me­di­tá­ci­ós tech­ni­ka sze­rint a kü­lön­bö­ző ma­gán­hang­zó­kat hosszan ki­tart­va, egyen­le­tes han­ge­rő­vel zen­get­jük és köz­ben meg­fi­gyel­jük, hogy me­lyik ma­gán­hang­zó me­lyik test­ré­szünk­ben hoz lét­re fo­ko­zott re­zo­nan­ci­át. A ma­gán­hang­zó­kat a kö­vet­ke­ző sor­rend­ben (i-é-a-o-u) éne­kel­jük, és az aláb­bi kéz­moz­du­la­tok­kal kí­sér­jük, úgy, hogy a ...
2015-09-21 09:09:07
Tantrikus szexajánlat
... amelynek során az istennőt a láthatatlan Siva át- meg átjárja. A szertartásos szexuális egyesülés ezt az együttmûködést eleveníti fel, mivel a tantra alapelve is az, hogy az emberi test és a kozmosz lényegileg ugyanaz. A tantrikusok szerint az orgazmus irányítá­sával, visszatartásával, illetve késleltetésével annyi energia gerjeszthető, amivel a kundalini felébreszt...
2014-11-23 16:48:53
Képviseld az érdekeidet okosan!

Az élet szá­mos olyan hely­ze­tet pro­du­kál, ahol ki kell áll­nod önma­ga­dért, mert külön­ben fél­re­sö­pör­nek. Bár első hal­lásra lehe­tet­len­nek tűnik, hogy úgy tudj haté­ko­nyan fel­lépni, hogy ne tűnj túl önző­nek, de az okos érdek­ér­vé­nye­sí­tés, vagyis az asszer­ti­vi­tás elsa­já­t...
2014-01-09 20:49:15
Boóday Sós Judit Tükör-barát
... idő.:)Reményik Sándor


Szivárvány


A párában,...
2013-11-20 14:15:57
1 2 3 4 5 
Címkék: Bodnár Éva, Boóday Sós Judit, Reményik Sándor, indiánokgyógyító tudománya, érdekeidet okosan, első kehely, belé merítkező, második kehely, kereszt tövén, megfeszített sebei, évszázados hagyományokban, természetben hisznek, természeti erőkkel, belső hangjára, lélek egységének, indiánok elképzelése, természet szavát, anyaföld színét, falat kenyere, láthatatlan Siva, szertartásos szexuális, tantra alapelve, emberi test, kozmosz lényegileg, tantrikusok szerint, orgazmus irányítá­sával, kö­vet­ke­ző sor­rend­ben, kundalini felébreszt, élet szá­mos, asszer­ti­vi­tás elsa­já­t, visszatartásával, indiánokgyógyító, teherbeesésének, késleltetésével, hagyományokban, kereszthalálát, szertartásos, megfeszített, termékenység, természetben, rendszeresen, haláljelkép, szexajánlat, láthatatlan, visszatérés, tantrikusok, gyümölcseit, elképzelése, fontosságát, pipacsokkal, mondanivaló, beszélgetni, gerjeszthet, kepmeretezo, egészségét, megóvhatja, egységének, lényegileg, érdekeidet, összhangba, felébreszt, elbódított, évszázados,
© 2013 TVN.HU Kft.