Belépés
22. évközi hét kedd 09.03
... Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
Vigasztaljátok tehát egymást, és legyetek épülésére egymásnak, ahogyan meg is teszitek!
Ez az Isten igéje. 1Tessz 5,1-6.9-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus Kafarnaumban tanít, és meggyógyít egy megszállottat.
Jézus egyszer lement Kafarna...
2019-09-03 14:16:54
21. évközi hét hétfő 08.26.
... odajutni, akik be szeretnének menni.
Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább, mint magatokat.
Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: ,,Ha valaki a templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az kötelez....
2019-08-26 10:45:21
Urunk színeváltozása 08.06
... akiben kedvem telik, őt hallgassátok!" Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben.
Ez az Isten igéje. 2Pét 1,16-19

C" é...
2019-08-06 13:46:42
Évközi 13. vasárnap 06.30
... benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.
Ez az Isten igéje. Gal 5,1.13-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből ...
2019-06-30 08:04:51
11. évközi hét csütörtök 06.20
... apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Az apostol ingyen hirdeti az evangéliumot.
Testvéreim!
Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! De hiszen meg is teszitek. Én Isten féltő szeretetével aggódom értetek. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfival, Krisztussal, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket őhozzá. Félek azonban, hogy a gonosz lélek, ...
2019-06-20 14:45:29
Pünkösd napja
... hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babon...
2019-06-08 08:44:28
Pünkösd – a Szentlélek megjelenése
... szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait.
17.A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.
18.Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.
19.A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, 20.bá...
2019-05-14 15:16:01
Szent József, a munkás 05.01
... végzett.
Ez az Isten igéje.
vagy
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek.
Testvéreim!
Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legy...
2019-05-01 13:10:34
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje 04.18
... Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: ,,Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg."
Ezek az...
2019-04-18 15:35:30
5. nagyböjti hét szerda 04.10
... akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok."
Erre közbevágtak a zsidók: ,,A mi atyánk Ábrahám!" Jézus így folytatta: ,,Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, a...
2019-04-10 20:58:38
1 2 3 ...............50 51 ........75 76 .......99 100 101 
Címkék: Szent József, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Jézus Kafarnaumban, SZENTLECKE Szent Pál, utolsó vacsora, kárhozat fiává, templomra esküszik, templom aranyára, égből jövő, szent hegyen, prófétai jövendölésekben, test kívánságait, test ugyanis, lélek ellen, test ellen, apostol ingyen, gonosz lélek, test cselekedetei, tökéletesség köteléke, életemre törtök, jövendölésekben, színeváltozása, vigasztaljátok, tisztátalanság, kolosszeiekhez, korintusiakhoz, nagycsütörtök, megszállottat, bálványimádás, megtérítsetek, eljegyeztelek, hajnalcsillag, nyilvánvalóak, megértettétek, közösségében, teljesítitek, evangéliumot, szeretetével, tökéletesség, cselekedetei, oktalanságot, kafarnaumban, nyilvánvalók, hallgassátok, szárazföldet, közbevágtak, kívánságait, szeretnének, hallottatok, ellentétben, szeretnétek, szívetekben, krisztussal, szeressétek, fajtalanság, kicsapongás, megjelenése, benneteket, atyátoktól, apostolnak, farizeusok, törvénynek, embereknek, testvéreim, meggyógyít, eltűrnétek, szentlecke, szíveteket, evangélium, szentlélek, vezesselek,
© 2013 TVN.HU Kft.