Belépés
Atilla szent koronája...
... használtuk Õt is és emlékét is.

Kezdjünk hát a munkához! A Magyar Nemzetcsalád Istenszolgálatának Szent Öntudatával tömörüljünk az Õ követésében. Fogjunk össze és Tudásunk hatalma majd megadja a Magyar Nemzetcsalád részére a SI-Hagyomány diadalát, - a ,,láthatatlan korona ékesítését", amely nekünk az Úr áldása, magunkra ébredésünk, Nemzetcsaládi erőn...
2019-01-06 15:34:16
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... gon­dol­kod­tam erről, de ma már nem is értem, hogyan lehetne más­képp csi­nálni. A lényeg, hogy ami­kor bele­vá­gunk vala­mibe, min­dig áll­junk készen a vál­toz­ta­tásra, és addig fino­mít­sunk a mód­sze­re­ken, amíg meg nem szü­le­tik a kívánt vég­ered­mény. Logi­kus, de a több­ség nem így csi­nálja.


10. Ültesd át a gyakorlatba, amit tanultál.

Semmi ...
2016-03-16 13:54:18
Mesék a prérifarkasról
... öregek, mögöttük a fiatalok, aztán nagy csivitelés, füttyszó közepette ugrándoztak le a domb tövébe, s ott így énekeltek:
Madarak vagyunk, táncolunk, hegynek föl, völgynek le szálldo-sunk. Füttyös madarak vagyunk.
Aztán kiterjesztették szárnyukat, fölröppentek, széles köröket írtak le a domb körül, a domb fölött, villámgyorsan csaptak le a domb tövében csillogó tótükörre...
2016-02-24 09:44:34
Drága barátnőm szép üzenete!...
2016-01-07 18:00:20
Herbert Kató karácsonyi köszöntése...
2016-01-04 12:24:11
Herbert Katicatol koszonom.....
...
2016-01-02 02:31:42
herbert-fam@tvn.hu

...
2015-12-31 11:47:04
Régi mesék, amik ma is az életre tanítanak
... valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot.Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyer­me­ke­ink sike­res, maga­biz­tos felnőt­tekké váljanak!
Emlékeztek még ezekre a mesékre? Adjuk tovább!Csip-csup cso...
2015-12-09 18:29:52
Gyógyító hangok
... más­sal­hang­zó­val tár­sí­tott zen­ge­té­sé­vel ma­gunk al­kot­juk meg a ha­tást ki­vál­tó han­got. Az így lét­re­jött hang­spi­rál át­jár­ja az egész tes­tet, har­mo­ni­zál és ki­egyen­sú­lyoz. Lás­sunk kö­zü­lük né­hány pél­dát:


Az egyik In­diá­ból szár­ma­zó me­di­tá­ci­ós tech­ni­ka sze­rint a kü­lön­bö­ző ma­gán­hang­zó­kat hosszan ki­tart­va, egyen­le­tes h...
2015-09-21 09:09:07
közösségi portálok
... megy.

Az inter­net­függő­ség és az infor­má­ció­függő­ség már egy ideje beke­rült a köz­tu­datba, de miről is van szó pon­to­san? A dol­gok való­színű­leg kicsúsz­tak az irá­nyí­tá­sunk­ból, ha feszül­tek, ide­ge­sek, szo­ron­góak, vagy épp fruszt­rál­tak leszünk attól, hogy néhány órára, napra távol kell len­nünk vir­tu­á­lis közös­sé­günktől, mert atyaég, nehogy lema­...
2014-02-26 19:29:15
1 2 3 4 5 
Címkék: Herbert Kató, Herbert Katicatol, Magyar Nemzetcsalád Istenszolgálatának Szent Öntudatával, Magyar Nemzetcsalád, életre tanítanak, kívánt vég­ered­mény, domb tövébe, domb körül, domb fölött, domb tövében, ha­tást ki­vál­tó, egész tes­tet, egyik In­diá­ból, ideje beke­rült, dol­gok való­színű­leg, vrwtjwgwdjiaxrd, kiterjesztették, prérifarkasról, gyermekeinkkel, crgwqgjmqrtvv, megszeretteti, villámgyorsan, nemzetcsaládi, állatvilágot, wduuijitnbbq, nemzetcsalád, fölröppentek, tdbuwzsdkwap, tömörüljünk, öntudatával, gyakorlatba, követésében, ugrándoztak, láthatatlan, karácsonyi, syxfpxraqa, ébredésünk, csivitelés, ékesítését, köszöntése, szárnyukat, használtuk, emlékeztek, meséljünk, tanítanak, közösségi, hagyomány, katicatol, közepette, tótükörre, énekeltek, táncolunk, hrctdlqox, syxfpxraq, gyógyító, magunkra, snxecvnx, portálok, ydoszeez, koszonom, ubbyihwp, barátnőm, askayygc, widmumaa, füttyszó, munkához, váljanak, csillogó, kezdjünk, koronája, völgynek,
© 2013 TVN.HU Kft.