Belépés
Lorettoi ház 700. centenáriumi ünnepsége
... hozták
..........
Egy 1985-ben felfedezett okirat egy bizonyos Angeloi bizánci nemesi család történetéről tudósít, melyben Nikéforosz Angelosz epiruszi uralkodó kiházasítja Itamár nevű lányát a nápolyi király fiával, II. Tarentói Fülöp...
2020-04-26 15:56:10
Mai evangélium – 2019. december 24.
... gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti (uralkodó)-házadat. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad.«
Ez az Isten igéje. 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16

Imádság
Uram, megvá...
2019-12-24 08:17:18
Katerina Forest versei

KATERINA FOREST VERSEI
...
2019-11-04 20:30:00
Az aradi vértanúk minorita gyóntatói
... küzdelemből sértetlenül kilábolni - dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hi...
2019-10-08 11:08:29
A békesség szigete - a békességről
... bír a héber nyelvben. Jelentette az egyéni élet teljes boldogságát, az egészséget, jelentett anyagi biztonságot, megelégedettséget, az embertársakkal való harmonikus kapcsolatot és a jó uralkodó alatti nyugalmat. Vagyis az élet minden területére kiterjed, a magánélet, a közélet a társadalom minden részét eléri.

A Bibliában 145 helyen található meg a BÉKE - 84 hely...
2019-10-03 18:18:19
Évközi 26. vasárnap 09.29
... tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
...
2019-09-28 22:33:57
Könyvet jelentetett meg az OBH I. Mátyás és az igazságszolgáltatás címmel
... volt, hogy a bíráknak legyen tisztessége, becsülete, a jogviták pedig rendezett keretek között folyjanak.
Handó Tünde jelezte: egyik kedvenc törvénye Mátyás királytól, amelyben az uralkodó előírta, hogy a pert mindenki a saját megyéspüspöke előtt indítsa meg, és innen vigye fellebbezés útján Rómába.
Mátyás király felismerte, hogy a nemzeti szuverenitás letéteményese a ...
2019-09-17 11:52:13
Jézus ereje a szeretetében mutatkozott meg!
... bevonulásával megadta nekik erejének és dicsőségének nyilvánvaló bizonyítékát. A nyilvánosság előtt megmutatta, hogy ő nem csak az élő és élettelen természet Ura, hanem az emberi szívek Uralkodója is.
Jézus ereje a szeretetében mutatkozott meg!
Szent Máté evangélista nekik erejének és dicsőségének nyilvánvaló bizonyítékát. A nyilvánosság előtt megmutatta, hogy ő nem csa...
2019-04-15 08:45:28
A kálvinizmus gyakorlati következményei
... megmutatkozik - az ő szentsége, kegyelme, bűnbocsánata - Istennek mint királynak a kisugárzásai: ,,Látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben." Elmondhatjuk tehát, hogy Isten uralkodói szentséget és szent uralmat gyakorolt. Magatartását az uralkodói kegy és a kegyes uralom jellemezte. Istennek, a Királynak a látása pedig a próféta életében számos jól meghatározha...
2019-04-01 18:48:01
A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
...- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Isten kiárasztja népére a békét, mint folyamot!
Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok, ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta! Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel csodálatos gazdagságából.
Mert ezt mondja az Úr: Íme, k...
2019-02-11 10:31:04
1 2 3 .................57 58 .........86 87 .........114 115 116 
Címkék: Katerina Forest, Boldogságos Szűz Mária, Nikéforosz Angelosz, Tarentói Fülöp, KATERINA FOREST VERSEI, Jézus Krisztus, Királyok Királya, Urak Ura, Handó Tünde, Szent Máté, OLVASMÁNY Izajás, aradi vértanúk, békesség szigete, szeretetében mutatkozott, kálvinizmus gyakorlati, lourdes-i Boldogságos, 1985-ben felfedezett, bizonyos Angeloi, nápolyi király, naptól fogva, további veszedelemtől, uralkodó szívét, hátramaradó bajtársak, népek javára, héber nyelvben, egyéni élet, embertársakkal való, élet minden, társadalom minden, igazság mellett, kellő időben, örök hatalom, bíráknak legyen, jogviták pedig, uralkodó előírta, pert mindenki, saját megyéspüspöke, nemzeti szuverenitás, nyilvánosság előtt, emberi szívek, uralkodói kegy, kegyes uralom, látása pedig, próféta életében, agostinocarracci, megszabadítalak, megbízatásodat, embertársakkal, következményei, táplálkozzatok, gyönyörűséggel, feddhetetlenül, megyéspüspöke, letéteményese, bevonulásával, megmutatkozik, felemeltetett, ellenségedtől, veszedelemtől, szerencsétlen,
© 2013 TVN.HU Kft.