Belépés
Tündérmesék
... betegségbe esett. Elhívták hozzá az orvost, de már nem volt segítség. Pár nap múlva meg is halt az öreg halász; kevéske pénzükből szegényesen eltemették. Az asszony magára maradt kicsiny fiával. A nehéz munkát nem bírta a szegény asszony, és nem volt, aki kenyeret keressen.
Alig telt el két hét, hogy az ember meghalt, de már semmi enni-való nem volt a háznál. Petit-Jean - mer...
2016-02-26 17:01:04
magyar egyék neve
... neve?

A magyar megyék nevének eredeti jelentését nagyon kevesen ismerik.

Sok esetben olyan régi nevekről van szó, hogy a nyelvészek is tanácstalanok ezek etimológiájával kapcsolatban. Vagy több elmélet is magyaráz egy-egy nevet, a vitatkozó táborok között pedig kibékíthetetlen el...
2014-05-03 18:37:34
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... aján­dé­koz­ta. Hal­lat­lan ér­de­kes volt az öv, mert a Nixon út­ját áb­rá­zol­ta je­lek­kel, aho­gyan el­in­dult vol­na ha­zá­já­ból, és meg­éke­zett vol­na Equadorba. Mu­tat­ta a Föl­det ál­la­ta­i­val, a jár­mű­ve­ket, ami­vel jött vol­na, au­tót, vo­na­tot, ha­jót, köz­bül volt az üd­vöz­let, majd a ven­dég­fo­ga­dó ház, az it­te­ni ál­la­tok, jár­mű­vek és leg­vé­gén az Is­t...
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... tartozunk ezért felelőséggel,senki más."

,,Életünk legfontosabb dolgai nem rendkivüliek vagy grandiózusak.
A legfontosabbak azok a pillanatok,melyekben úgy érezzük,valaki megérintett."

,,Ne zsúfoljátok tele lelketeket haszontalan gondolatokkal.
Minek rágódni a múlton,elébe menni a jövönek?
Maradjatok a jelen pillanat ...
2012-04-15 09:07:21
szeretettel
... http://www.kephost.com/download.php? file=bp8eemfa6cn2hcgszzqz.gif [/kep]
A férfi udvariaskodva tessékelte maga elé a műkereskedőt, miközben mindketten beléptek a félhomályban úszó terembe. Az ajtóval szemközt háromlábú festőállvány vonta magára a figyel¬met, a csíptetőbe befogva ott pompázott az eladás tárgyát képező, fakeretre kifeszített vászon. A szakértő lassú léptek...
2012-04-09 10:19:59
Csako Agikatol koszonom....
...
Kedves Barátnőm/Barátom!


Nagyon kellemes tavaszi hétvégét kívánok! Köszönöm szépen az eddigi látogatásokat!


Sajnos beláthatatlan ideig nem tudok jönni, mivel gerincsérvem van és sokat kell pihennem, így előre is nagyon kellemes Húsvéti ünnepeket is kívánok sok szeretettel: Ági
...
2012-04-03 04:06:48
T Elemér
Gizella Lapu................................ ................................ 2011-11-15 12:14:26

Tóth Elemér versei
Őszi han­gu­la­tok
1. Ökör­nyál leng

Ülök még jó erő­ben,
a me­leg, sza­gos ősz­ben.
Süt­ké­re­zem, akár a
gyí­kok. Az ősz va­rá­zsa
kö­rül­leng. Na­punk fé­nye
si­mo­gat. Csal! Hisz vé­ge!
Vé­ge! Vé­ge...
2011-11-15 12:33:23
T Ár­pád
Gizella Lapu................................ .................................... ............ 2011-02-19 07:02:16



Tő­zsér Ár­pád - Fér­fi­kor, így jöjj!

Így le­he­tek csak
erős a baj­ra -
ci­ga­ret­tá­ra:
gyujtok a dal­ra.
Föl­di bajt ol­dó
tűz­pi­ros dal­ra.
Pá­...
2011-11-12 16:25:30
A magyar népek őstörténete 7
... mert nyelvész létére is azt hitte, hogy a helynevek többsége nem bír értelemmel. Szerintünk a munkát azzal lehetne kezdeni, hogy saját helyneveinket összehasonlítsuk a Régi Kelet helynévanyagával és jegyzékeljük a két helyen előforduló azon helyneveket. Ez már rádöbbentene bennünket a nagy történeti összefüggésekre, a Duna-medence népességének földrajzi eredetére. Egy következő lé...
2011-08-09 23:42:38
B Éva
Gizella Lapu................................ .................................... ............ 2011-02-19 07:13:02


Bodnár Éva versei
Egy gon­do­lat

Vál­la­i­don nem te­her a múlt,
De a jö­vő­be ve­tett hi­ted meg­fa­kult.
Ko­rom­sö­tét­nek lá­tod az eget:
A pusz­tu­lás itt van, meg­ér­ke­zett.
...ha en­ge­ded...

Ma­gyar ...
2011-02-19 07:56:33
1 2 3 
Címkék: Szentimrei Judit, Csako Agikatol, Kedves Barátnőm, Gizella Lapu, Tóth Elemér, Tő­zsér Ár­pád, Régi Kelet, Bodnár Éva, magyar népek, öreg halász, asszony magára, nehéz munkát, szegény asszony, ember meghalt, magyar megyék, vitatkozó táborok, it­te­ni ál­la­tok, legfontosabbak azok, jelen pillanat, férfi udvariaskodva, félhomályban úszó, ajtóval szemközt, csíptetőbe befogva, eladás tárgyát, szakértő lassú, eddigi látogatásokat, helynevek többsége, munkát azzal, nagy történeti, jö­vő­be ve­tett, helynévanyagával, összehasonlítsuk, összefüggésekre, etimológiájával, kibékíthetetlen, legfontosabbak, udvariaskodva, beláthatatlan, helyneveinket, tanácstalanok, gondolatokkal, látogatásokat, félhomályban, rádöbbentene, jegyzékeljük, műkereskedőt, festőállvány, rendkivüliek, népességének, grandiózusak, legfontosabb, felelőséggel, gerincsérvem, kapcsolatban, haszontalan, zsúfoljátok, szeretettel, megérintett, őstörténete, kifeszített, szegényesen, tündérmesék, helyneveket, mindketten, nyelvészek, előforduló, csíptetőbe, ecuadorban,
© 2013 TVN.HU Kft.