Belépés
Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj, a világ várSZENTLÉLEK JÖJJ, LOBOGÓ LÁNG, SZENTLÉLEK JÖJJ, A VILÁG VÁR
...
2023-05-28 21:15:50
Elreppenő életünk alkonyán . . .
...


...
2021-11-23 12:19:54
Bohócok és bölcsességek
... szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel.

Darrell Royal

Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled,
mert jó vagy, ugyanolyan, mintha azt várod egy bikától,
hogy ne ...
2021-10-08 20:00:35
Első világháborúAZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
1914. július 28. - 1918. november 11.


Az első világháború vagy I. világháború egy 1914 és 1918 között, négy éven át tartó, Európából induló globális háború volt, amely összesen több mint 10 millió ember halálát okozta, és amely öldöklő...
2021-07-20 21:46:06
Ballag már a vén diák
... folyvást a réginél!"

( Reviczky Gyula: Diákélet )

,,Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, ...
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,...
2021-05-18 21:01:01
Mit üzen a ma élőknek Leonardo utolsó vacsorája?
... változásokat. 1494-ben VIII. Károly francia király hadai - Milánó hívására - átkeltek az Alpokon 1492-ben, egy genovai kapitány, Kolumbusz Kristóf spanyol hajókkal fölfedezte az Újvilágot. Mert az csak nekünk annyira magától érthető, hogy Kolumbusz hajói nyomán a kereskedelem és a forgalom fő tengelye a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tevődött át, s így háttérbe ...
2019-06-28 20:30:21
Tallóztam
... ugyan­csak jellemző volt a ma­gyar vi­lág­kép­re: a ma­gya­rok egy ősma­dár­tól, a tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták ma­gu­kat - ezt bi­zo­nyít­ja az Eme­se ál­ma cí­mű mon­da is. Dió­sze­gi Vil­mos ku­ta­tá­sai sze­rint a ma­gyar sá­má­nok gyó­gyí­tók, jó­sok, lélekvezetők stb. vol­tak, mint ezt lát­ni is fog­juk le­nebb. A ma­gyar tál­tos be­ava­tá­sa két­fé­le­kép­pen tör­tén­...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... ugyan­csak jellemző volt a ma­gyar vi­lág­kép­re: a ma­gya­rok egy ősma­dár­tól, a tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták ma­gu­kat - ezt bi­zo­nyít­ja az Eme­se ál­ma cí­mű mon­da is. Dió­sze­gi Vil­mos ku­ta­tá­sai sze­rint a ma­gyar sá­má­nok gyó­gyí­tók, jó­sok, lélekvezetők stb. vol­tak, mint ezt lát­ni is fog­juk len­nebb. A ma­gyar tál­tos be­ava­tá­sa két­fé­le­kép­pen t...
2018-03-17 09:38:33
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
Nincs Cím
... je­len­tő­sé­gű epi­zód­já­ban, ahol Lám Bé­la Makkai Sán­dor­ral be­szél­get (évek­kel a fo­goly­ta­pasz­ta­la­tok után), el­vont vi­lág­né­ze­ti kér­dé­sek­ről:
,,Makkai re­ám vil­lan­tot­ta a szem­üveg­ét, amely mö­gött kis­sé ki­ülő sze­mei még na­gyob­bak­nak, még jó­za­nab­bul vizs­gá­ló­dók­nak lát­szot­tak, és rö­vid hall­ga­tás után ezt fe­lel­te:
-...
2015-07-19 15:21:12
1 2 3 
Címkék: Nincs Cím, SZENTLÉLEK JÖJJ, LOBOGÓ LÁNG, VILÁG VÁR, Darrell Royal, ELSŐ VILÁGHÁBORÚ, Reviczky Gyula, Kolumbusz Kristóf, Dió­sze­gi Vil­mos, Bé­la Makkai Sán­dor­ral, indiánokgyógyító tudománya, felkészültség találkozása, első világháború, genovai kapitány, csak nekünk, ma­gyar vi­lág­kép­re, tu­rul­ma­dár­tól szár­maz­tat­ták, ma­gyar sá­má­nok, ma­gyar tál­tos, indiánokgyógyító, ialetvuhuiifjci, felkészültség, qqplcayceacb, kereskedelem, lélekvezetők, változásokat, bölcsességek, lehetőséggel, világháború, kthlciauaeb, találkozása, slideplayer, zndebcwslea, agsundihbyb, szentlélek, fölfedezte, ugyanolyan, wwimontage, szentlelek, vacsorája, tengerről, kolumbusz, elreppenő, tallóztam, wikimedia, újvilágot, szerencse, igazságos, tudománya, wikipedia, európából, jkkmaebga, kapitány, afkiakog, leonardo, összesen, forgalom, reviczky, hívására, világtól, átkeltek, jellemző, alkonyán, háttérbe, november, folyvást, földközi, ezazanap, globális, tevődött, diákélet,
© 2013 TVN.HU Kft.