Belépés
Ingyenes
...
képességüktől.
Végezetül vegyük észre, hogy az a csodálatos kormányzati ,,segítség"
nem màs, mint egyre csak duzzadò probléma, amely a demokrácia jövője
ellen, a szabadsàgunk ellen az emberi jogaink ès egy emberhez méltò élet
ellen dolgozik.

Felállhatsz vagy összefonhatod a karjaidat és megeheted a kukoric...
2022-08-17 10:53:10
Aranyosi Ervin: Haldoklik világunk
... természet,...
2020-08-28 10:10:52
Juhász Gyula: Trianon
...
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent ju...
2020-05-09 20:15:24
Szerintetek normális, hogy egy EU közösséghez tartozó miniszterelnök akasztással fenyegeti az Erdélyieket?
... kaptak! Igy jár tehát valaki
(mi is) ...
2018-01-16 13:46:16
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... repülőtéren rög­tön meg­lát­tam Mó­­ricz Já­nost, su­dár alak­ja ki­emel­ke­dett a tömegből. Be­mu­tat­ta szárny­se­géd­jét, el­mond­ta, hogy a köz­tár­sa­sá­gi el­nök uno­ká­ja, s cso­ma­gunk nem lé­vén gya­log in­dul­tunk a szál­lo­da fe­lé. Én, mint fa­lu­si kis­lány Pes­ten, tá­tot­tam a szá­mat és nem vet­tem ész­re a jár­da szé­lén a mély ár­kot, ami a tró­pu­si esőt volt hi...
2012-06-15 07:28:38
Földünk_világunk_pps
......
2012-05-14 12:20:03
Színes világunk....pps
...
...
2012-04-19 21:26:41
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
...magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_ birodalma_1301-1387

October 22, 2011
timeahernadi
1624 other publications
Subscribe

5 ; T Ö R T É N E T E MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA 1301-1387 Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk birodalma 1301-1387 Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Csukovits Enik Fszerkeszt: Romsics Ignác Sorozatszerkesz...
2012-02-22 21:26:22
Illyés Gyula: Áru­ló
... ta­nu­lás, ta­pasz­ta­lás
bús győ­ze­del­me! Füs­tö­lő
ro­mo­kon szö­kell a te­kin­tet,
mely egy­kor tró­nus­ra emelt -
szép ki­rály­sá­gunk, nagy­vi­lág,
mit veszt­he­tünk el még va­jon,
mit fog ku­tat­ni hasz­ta­lan
hol­nap sze­münk a pusz­ta tá­jon,
mely egy­re pusz­táb...
2011-11-25 20:20:27
Százdi Sztakó Zsolt
Gizella Lapu................................ .................................... ............ (#2) 2011-02-19 06:53:48

Százdi Sztakó Zsolt ver­sei
Ci­ni­kus kér­dés
Érc­be hint­ve íme múl­tunk di­cső­sé­ge,
sat­nyák nem­ze­dé­ke, bo­rulj le előt­te!
Múlt di­cső­sé­ge, je­len ko­pott csil­lo­gá­sa,
így vagy te is ne­kik csu­pán hit­vány má­sa....
2011-02-19 07:45:07
1 2 
Címkék: Aranyosi Ervin, Juhász Gyula, Szentimrei Judit, Illyés Gyula, Százdi Sztakó Zsolt, Mó­­ricz Já­nost, MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA, Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk, Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta, Csukovits Enik Fszerkeszt, Romsics Ignác Sorozatszerkesz, Gizella Lapu, demokrácia jövője, emberi jogaink, emberhez mélt&#242, ezer évnek, köz­tár­sa­sá­gi el­nök, szál­lo­da fe­lé, jár­da szé­lén, mély ár­kot, tró­pu­si esőt, pusz­ta tá­jon, sorozatszerkesz, miniszterelnök, képességüktől, összefonhatod, magyarorszag, publications, timeahernadi, magyarország, szerintetek, aaaaaaaacje, repülőtéren, erdélyieket, felállhatsz, közösséghez, akasztással, kormányzati, szentimrei, fszerkeszt, demokrácia, ecuadorban, gondoljunk, verejtékes, gdjjockwpx, csodálatos, természet, végezetül, országunk, subscribe, birodalma, haldoklik, karjaidat, megeheted, fenyegeti, csukovits, tortenete, emlékezet, normális, emberhez, ingyenes, dolgozik, aranyosi, becsület, szerzett, világunk, rnllqyzr, probléma, segítség, tömegből,
© 2013 TVN.HU Kft.