Belépés
Szerintetek normális, hogy egy EU közösséghez tartozó miniszterelnök akasztással fenyegeti az Erdélyieket?
... kaptak! Igy jár tehát valaki
(mi is) ...
2018-01-16 13:46:16
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... repülőtéren rög­tön meg­lát­tam Mó­­ricz Já­nost, su­dár alak­ja ki­emel­ke­dett a tömegből. Be­mu­tat­ta szárny­se­géd­jét, el­mond­ta, hogy a köz­tár­sa­sá­gi el­nök uno­ká­ja, s cso­ma­gunk nem lé­vén gya­log in­dul­tunk a szál­lo­da fe­lé. Én, mint fa­lu­si kis­lány Pes­ten, tá­tot­tam a szá­mat és nem vet­tem ész­re a jár­da szé­lén a mély ár­kot, ami a tró­pu­si esőt volt hi...
2012-06-15 07:28:38
Földünk_világunk_pps
......
2012-05-14 12:20:03
Színes világunk....pps
...
...
2012-04-19 21:26:41
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
...magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_ birodalma_1301-1387

October 22, 2011
timeahernadi
1624 other publications
Subscribe

5 ; T Ö R T É N E T E MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA 1301-1387 Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk birodalma 1301-1387 Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Csukovits Enik Fszerkeszt: Romsics Ignác Sorozatszerkesz...
2012-02-22 21:26:22
Illyés Gyula: Áru­ló
... ta­nu­lás, ta­pasz­ta­lás
bús győ­ze­del­me! Füs­tö­lő
ro­mo­kon szö­kell a te­kin­tet,
mely egy­kor tró­nus­ra emelt -
szép ki­rály­sá­gunk, nagy­vi­lág,
mit veszt­he­tünk el még va­jon,
mit fog ku­tat­ni hasz­ta­lan
hol­nap sze­münk a pusz­ta tá­jon,
mely egy­re pusz­táb...
2011-11-25 20:20:27
Százdi Sztakó Zsolt
Gizella Lapu................................ .................................... ............ (#2) 2011-02-19 06:53:48

Százdi Sztakó Zsolt ver­sei
Ci­ni­kus kér­dés
Érc­be hint­ve íme múl­tunk di­cső­sé­ge,
sat­nyák nem­ze­dé­ke, bo­rulj le előt­te!
Múlt di­cső­sé­ge, je­len ko­pott csil­lo­gá­sa,
így vagy te is ne­kik csu­pán hit­vány má­sa....
2011-02-19 07:45:07
PPS. Világunk csodái-marcsipps
......
2009-11-09 20:29:38
II.4. A ritmus
... egyik legszebb bizonysága, hogy míg más nyelvek többnyire csak egyfajta verselést engednek meg, a magyar nyelv háromféle vers dallamára is alkalmas. Megvan nekünk is, mint más népeknek, a magunk nemzeti versidoma, amelynek ritmusa egy a magyar zene, a magyar tánc ritmusával, és amelynek dallamát a magyar ember tanulás nélkül is megérzi. De tudunk verselni magyarul is úgy, amint a ...
2008-09-26 09:18:14
1 
Címkék: Szentimrei Judit, Illyés Gyula, Százdi Sztakó Zsolt, Mó­­ricz Já­nost, MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA, Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk, Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta, Csukovits Enik Fszerkeszt, Romsics Ignác Sorozatszerkesz, Gizella Lapu, köz­tár­sa­sá­gi el­nök, szál­lo­da fe­lé, jár­da szé­lén, mély ár­kot, tró­pu­si esőt, pusz­ta tá­jon, magyar nyelv, magunk nemzeti, magyar tánc, magyar ember, sorozatszerkesz, miniszterelnök, magyarorszag, timeahernadi, magyarország, publications, akasztással, erdélyieket, repülőtéren, szerintetek, közösséghez, aaaaaaaacje, fszerkeszt, szentimrei, ecuadorban, bizonysága, ritmusával, gdjjockwpx, csukovits, háromféle, subscribe, birodalma, tortenete, versidoma, verselést, dallamára, fenyegeti, többnyire, marcsipps, dallamát, világunk, amelynek, alkalmas, verselni, normális, engednek, rnllqyzr, legszebb, népeknek, egyfajta, magyarul, tömegből, nyelvek, erdélyi, földünk, szemmel, october, tartozó, nemzeti, ritmusa, megérzi,
© 2013 TVN.HU Kft.