Belépés
Mit tanít a Biblia az angyalokról ?
... vetett.

Írta: Paul Eymann
Hány Angyal Van Összesen?

A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak (Dán 7,10 • Mt 26,53 • Zsid 12,22).

Úgy tûnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusz...
2015-09-20 10:58:52
A Biblia
... egyértelmüleg igazeredetüeknek ismerik el a négy evangéliumot, Apostolok Cselekedeteit, Pál 13 levelét Péter 1, János 1 levelét és az apokalipszist. A többi iratok közül ugyanők elismerik a Zsid. irt levelet kánoninak, de annak Páltól való eredetét csak Kelemen állítja, mig már Irenaeus és Tertullianns Barnabást tarták e levél szerzőjének. 2. Pét., Jak., és 3. Ján.-t nem említik h...
2013-09-23 08:26:37
Siklósi András levele és ajánlatai
... Haza szolgálatában 2.
7.) Végül az utolsó egy remek gyűjtemény a zsidókról szóló értékelésekből (ellenérzésekből) válogatva, mind a magyarság, mind a világ közéletének és művészetének jeles személyiségeitől, amint a címe is mutatja. Új "honfoglalóink" és fö...
2013-02-02 09:40:17
Tallóztam...
... Békesség!

Bevezetés

Jézust keresztre feszítették és megölték.

Miért is?

Mert vallási vezetőként tekintettek rá az emberek. Vallási vezetők pedig a jeruzsálemi zsidó templom főpapjai lehettek csak, mert a csak zsidó vallás gyakorlata volt megengedett, és ez volt a hivatalos államvallás. Minden más hit, ideológia, Isten lényének más elkép...
2013-01-11 13:18:46
Zakar András:A sumér hitvilág1
... Ábrahámban valamennyien adót fizettek Mélkizedeknek. Ezzel elismerték a neki való alárendeltségüket, a tőle való függésüket s így papságuk egy időre szóló - ideiglenes jellegét -, amint ezt a zsidókhoz írt levél részletesen kifejti. Az ószövetségi könyvek több helyen is meghirdetik egészen világosan, hogy a Messiás, Krisztus, a Megszabadító Melkizedek rendje szerint való pap lesz....
2011-09-15 08:50:23
Nincs Cím
... Salamon Speulding presbiteriánus prédikátor vallásos fantasztikus regényének egy változata, tehát hamisítás. Ezt erősíti az is, hogy a könyv szerint az amerikai indiánok a zsidók leszármazottai.
Hogyan fogadják a Szentírást? Erre semmiféle történelmi adat nincs, a tudósok szerint az indiánok mongol népektől származnak, akik átkerültek az ...
2010-12-12 11:42:26
Elgondolkoztató dolgok ...ELGONDOLKOZTATÓ DOLGOK


Mit mondtak híres emberek a zsidókról
Zsidókról a zsidóktól

http://hu.metapedia.org/wiki/...
2010-12-11 20:53:20
Metanoia gondolkodásunk megvál
... zsinatnak sikerült megszövegezni és elfogadtatni hatszázharminc jelenlevővel a ,,péteri" hitvallást. Előtte és utána is sokan ellene mondtak. Az Újszövetség is említ olyanokat, akik a zsidó teológia emlőjén nevelkedve: ,,káromolva /káromkodva/ ellene mondtak Pál beszédének" /Ap.Csel.13.45/. A római levél 16.-ik fejezetében Pál arra kéri a hívőket, hogy „...
2009-10-23 15:44:42
Bevezetés
... azzal kapcsolatos zsoltáréneklésbe is, a babiloni fogság kora. A babiloni fogság idején teljesen szünetelt a liturgia, a templom több évtizeden át romokban hevert, s ha a fogságból visszatérő zsidók hamarosan föl is építették az ún. zorobábeli templomot, a liturgia rendezéséig még hosszú idő telt el s csak Ezdrás rendezte véglegesen Kr. e. 450 körül. Közel másfélszáz esztendő telt...
2008-09-11 13:29:31
1 
Címkék: Siklósi András, Zakar András, Nincs Cím, Paul Eymann, Hány Angyal Van Összesen, Apostolok Cselekedeteit, Tertullianns Barnabást, Megszabadító Melkizedek, ELGONDOLKOZTATÓ DOLGOK, sumér hitvilág1, angyalok nagyon, összes angyal, angyalok nincsenek, négy evangéliumot, többi iratok, remek gyűjtemény, zsidókról szóló, világ közéletének, jeruzsálemi zsidó, csak zsidó, hivatalos államvallás, neki való, tőle való, időre szóló, ószövetségi könyvek, könyv szerint, amerikai indiánok, zsidók leszármazottai, zsidó teológia, római levél, babiloni fogság, templom több, fogságból visszatérő, liturgia rendezéséig, személyiségeitől, zsoltáréneklésbe, igazeredetüeknek, elgondolkoztató, ellenérzésekből, presbiteriánus, gondolkodásunk, hatszázharminc, értékelésekből, leszármazottai, honfoglalóink, megszövegezni, cselekedeteit, mélkizedeknek, szolgálatában, egyértelmüleg, apokalipszist, megszabadító, elfogadtatni, megtudhatjuk, művészetének, fantasztikus, tertullianns, evangéliumot, jelenlevővel, valamennyien, rendezéséig, tekintettek,
© 2013 TVN.HU Kft.