Belépés
Angyalok étke
..."Ó, ragyogóan fényes jászol, nemcsak az állatok eledele feküdt benned, hanem az angyalok étke is!

- Ágoston -...
2019-05-18 13:15:48
Jézus Krisztus
..."Jászolban fekszik, de a világot tartja fenn; emlőkből táplálkozik, de az angyalokat táplálja; pólyákba takarják, de halhatatlansággal ruház fel bennünket; tejjel tartják, de imádás hódol neki; nem talál helyet a szálláson, de templomot épít magának a hívők szívében - hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség, gyönge lett, az Erősség."

- Ágoston -...
2019-05-18 13:14:08
Szentatyánk, Ferenc pápa által Csíksomlyón bemutatott szentm
... bűnösöknek szószólója!
Ó, Mária! Ó, Mária! Nagyokosságú Szent Szűz! Nagyhatalmú Szent Szűz!
Imádkozz érettünk! Esedezz érettünk!
A mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen.

1. Angyaloknak nagyságos Asszonya, Úr Jézusnak boldogságos anyja,
mennyországnak dicső királnynéja, paradicsom megnyílt szép kapuja!

2. Reád néznek árváknak szemei, özvegyeknek...
2019-05-17 14:11:04
Mint az őrtorony, messzi tengeren
... göröngyös út mindig ide fusson,
s ezen az úton mindenki átjusson
hozzád, Te hatalmas, Te szent,
s a lelkünk forró imádsága benn

ha hang nélkül suhan az ég felé,
angyalok vigyék trónusod elé.
S Te meghallgatva kegyelmesen minket:
bocsásd meg Fiadért minden vétkeinket.

Ha Jákób éjszakáját vívja itt a lélek,
s fáradtan küzdeni ...
2019-05-14 15:49:50
Pünkösd – a Szentlélek megjelenése
... mindnyájan - akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok - egy testté lettünk a keresztségben: mindannyiinkat egy Lélek töltött el.
13/1. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólnék is, de szeretet nincsen bennem, zengő érc vagyok vagy lármás cimbalom.
13/13. Most megmarad a hit, a remény, s a szeretet, e három; de közülük a legnagyobb a szeretet....
2019-05-14 15:16:01
Könyörgök most még utoljára
Könyörgök most még utoljára


Egy szó hallottam elsuhanni,
hatalmas szózatot.
Megrendült bele az ég és föld,
így csak az Isten szólhatott.

Angyalok hozták hírül a földnek,
az Isten ítéletre jön!
Minden el van már készítve,
és csendesség van odafönn.

Csak két sebhelyes kéz kulcsolódik
össze, s imádság hangzik sz...
2019-05-13 10:38:07
Angyalszó - A pásztor;
... ószövetségi példa, hogy a 23. zsoltárban maga Isten a jó pásztor, aki biztos legelőre vezeti
övéit. Az újszövetségben Jézus születésénél találkozunk pásztorokkal, ők tudják meg elsőként az angyalok híradásából, hogy Betlehemben megszületett a Megváltó, s nyomban el is indulnak, hogy hódolatukat kifejezzék.
Másrészt Jézus példabeszédeiben találkozunk a pásztor alakjával, ...
2019-05-12 17:48:07
Virrasztás - zenés dicsőítés, 06.08
... 05.00 óráig zenés dicsőítést, virrasztást tartunk templomunkban az Oltáriszentség előtt. Ezt a szép pünkösdi/csíksomlyói hagyományt szeretnénk elindítani ez évtől a Gazdagréti Szent angyalok plébánián.
Nagy szükség van arra, hogy ahogy az apostolok annak idején , ezt az éjszakát mi is virrasztásban, imában töltsük - kérve a Vígasztalót, hogy kiáradjon az egész országra!!!...
2019-05-12 13:25:52
Húsvét 4. vasárnapja 05.12
... ószövetségi példa, hogy a 23. zsoltárban maga Isten a jó pásztor, aki biztos legelőre vezeti övéit. Az újszövetségben Jézus születésénél találkozunk pásztorokkal, ők tudják meg elsőként az angyalok híradásából, hogy Betlehemben megszületett a Megváltó, s nyomban el is indulnak, hogy hódolatukat kifejezzék. Másrészt Jézus példabeszédeiben találkozunk a pásztor alakjával, aki példáu...
2019-05-12 07:42:14
Esti gondolataim !
... néma csendben rejlik az áhított béke .
Lassan leszáll a csendes éj , és simogat a távoli csillagok
fénye , érzem , hogy drága jó Istenem féltőn ölel a kebelére .

- Angyalok szárnyalnak , suhannak az ég mezejében ,
álomport hintenek pihenni vágyó szemeimre .
**********

********** Bédné Marika : 2015 . 30 . 01 : 43 - ismételve **********...
2019-05-11 19:52:56
1 2 3 ..........3049 3050 .....4574 4575 .....6098 6099 6100 
Címkék: Jézus Krisztus, Nagyokosságú Szent Szűz, Nagyhatalmú Szent Szűz, Urunk Jézus Krisztusnál, Másrészt Jézus, Gazdagréti Szent, Bédné Marika, állatok eledele, angyalok étke, világot tartja, angyalokat táplálja, hívők szívében, úton mindenki, lelkünk forró, testté lettünk, újszövetségben Jézus, angyalok híradásából, pásztor alakjával, szép pünkösdi, apostolok annak, egész országra, áhított béke, távoli csillagok, példabeszédeiben, oltáriszentség, újszövetségben, mindannyiinkat, mennyországnak, virrasztásban, keresztségben, templomunkban, születésénél, megszületett, pásztorokkal, meghallgatva, nagyokosságú, találkozunk, királnynéja, vígasztalót, ószövetségi, gondolataim, betlehemben, nagyhatalmú, virrasztást, hódolatukat, csíksomlyói, boldogságos, kulcsolódik, szárnyalnak, híradásából, táplálkozik, szentatyánk, csíksomlyón, megjelenése, krisztusnál, özvegyeknek, angyaloknak, kegyelmesen, szentlélek, mindnyájan, megrendült, szólhatott, dicsőítést, virrasztás, szószólója, kifejezzék, angyalokat, vétkeinket, bemutatott, legnagyobb,
© 2013 TVN.HU Kft.