Belépés
Egyedül a hit ad megigazulást
... világban a kereszt alatt lévő egyház marad. Kiváltképp az az egyház, amely már e földön a látható dicsőség jele kíván lenni, megtagadta Urát a kereszten. Hit, remény, szeretet (Korinthusiakhoz írt első levél 13,13), mindegyik a kereszten át vezet a beteljesüléshez. ...
Az ezerszer becsapott és kiábrándult emberiségnek hitre van szüksége, a sebzett és szenvedő emberiségnek...
2021-10-31 23:11:34
Isten rejtett tettei a világban
Isten rejtett tettei a világban

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három..." (Korinthusiakhoz írt első levél 13,13) A ,,hit" - ez persze azt jelenti, hogy egyetlen ember. egyetlen egyház sem képes saját nagy tetteiből élni, hanem egyedül abból a nagy tettből, amelyet Isten maga cselekszik és cselekedett, illetve hogy (és ez a döntő) Is...
2021-10-27 22:13:52
Isten tükörírása
Isten tükörírása

Meglepő kép, hogy Pál a gyermekkort a megismerés töredékességéhez, az érett férfikort pedig a szeretet tökéletességéhez hasonlítja (Korinthusiakhoz írt első levél 13,11). A megismerés szeretet nélkül gyerekes, gyerekes számítás, gyerekes próbálkozás. ... A megismerés büszkesége szeretet nélkül olyan, mint egy ostoba kölyök hencegése, amelyen az érett...
2021-10-27 21:59:04
Töredékes a tudásunk
... bölcsesség végét és kezdetét: Tudom, hogy nem tudok semmit. Ez volt a végső bizonyossága. Tudásunk töredékes. Amikor azonban eljön a tökéletes, akkor az, ami töredékes, megszűnik (Korinthusiakhoz írt első levél 13,9). Ez a tökéletes pedig a szeretet. Megismerés és szeretet úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a töredékes és a tökéletes. Minél inkább él a megismerő emberben a tökéletes...
2021-10-25 07:35:50
Mi az, ami valójában megmarad?
... amire nem szeretetből vágytunk, megszűnik, elmúlik. Minden gondolat, minden felismerés, minden beszéd megszűnik, ha nincs benne szeretet. A szeretet azonban nem szűnik meg soha (Korinthusiakhoz írt első levél 13,8). ...
Miért kell minden másnak megszűnnie, s miért csak a szeretet nem szűnik meg soha? Azért, mert egyedül a szeretetben mond le az ember saját magáról, adja o...
2021-10-24 22:22:46
A szeretet tiszta viszonyokat akar
... viszonyokat akar teremteni, örül az igazságnak, mert csak az igazságban tud újból szeretni. ...
,,Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr." (Korinthusiakhoz írt első levél 13,7) Itt a hangsúly a mindenen van, amely kompromisszumok nélkül értendő - a minden valóban mindent jelent. Talán mi is azt mondjuk nagy pillanatokban, hogy megtesz...
2021-10-24 22:08:17
A szeretet hosszútűrő
... felismerjék. Pál megmutatja a szeretetnek azt a képét, amely Isten előtt számít, és ezzel az önszeretetet felelősségvállalásra kényszeríti. ..."és barátságos"... (Korinthusiakhoz írt első levél 13,4-7), tehát képes várni, hosszasan várni, a végsőkig várni. Soha nem lesz türelmetlen, nem akar semmit siettetni és kikényszeríteni. Hosszú időtávokkal számol. Várni, tür...
2021-10-20 22:38:40
A betű megöl, a Lélek megelevenít
... etikai előírás, amelyet magunkra kellene vennünk, vagy akár csak képesek lennénk magunkra venni. ,,...a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít" - ismeretes Pál mondása (Korinthusiakhoz írt második levél 3,6). Ez azt jelenti: a Lélek csak a cselekvés végrehajtásában létezik, a jelenben, s a betűben rögzített Lélek többé már nem Lélek. Így etika is csak a tett megvalós...
2021-09-29 22:25:53
Szabadon cselekedni
... ismerteti el és erősítteti meg. Nagy szavakat használ az Újszövetség, amikor erről a szabadságról beszél: ,,Az Úr pedig Lélek, és ahol az Úrnak a Lelke, ott a szabadság." (Korinthusiakhoz írt második levél 3,17) Jánosnál pedig: ,,Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket...
2021-09-29 22:12:15
A szeretet örül az igazságnak
... szeretetet - mint személyeset - a személytelen igazság fölé rendelik. És ezzel közvetlen ellentmondásba kerülnek azzal a páli tétellel, hogy a szeretet örül az igazságnak (Korinthusiakhoz írt első levél 13,6). A szeretet pont hogy nem ismeri ennek a meghatározásnak a szembeállítását, ellenkezőleg, sokkal inkább az tartozik a lényegéhez, hogy felette áll minden nézetelt...
2021-07-18 21:06:40
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 12 
Címkék: szeretet tiszta, szeretet hosszútűrő, betű megöl, szeretet örül, kereszt alatt, látható dicsőség, ezerszer becsapott, nagy tettből, megismerés töredékességéhez, érett férfikort, szeretet tökéletességéhez, megismerés szeretet, megismerés büszkesége, ostoba kölyök, végső bizonyossága, tökéletes pedig, megismerő emberben, szeretet azonban, szeretetben mond, ember saját, minden valóban, végsőkig várni, cselekvés végrehajtásában, betűben rögzített, tett megvalós, szabadságról beszél, igazság szabaddá, személytelen igazság, páli tétellel, szeretet pont, töredékességéhez, tökéletességéhez, kompromisszumok, korinthusiakhoz, szembeállítását, meghatározásnak, beteljesüléshez, végrehajtásában, kikényszeríteni, ellentmondásba, pillanatokban, megigazulást, bizonyossága, megismeritek, tanítványaim, szabadságról, emberiségnek, ellenkezőleg, viszonyulnak, személytelen, önszeretetet, szeretetből, megmaradtok, próbálkozás, személyeset, kiábrándult, újszövetség, megelevenít, viszonyokat, kényszeríti, időtávokkal, szeretetben,
© 2013 TVN.HU Kft.